Kirvu-Säätiö sr Hallitus 2019

Jäsen: Yhteystiedot:
Henttonen Hannu, puheenjohtaja Radansivunkatu 12 A 13
15100 LAHTI
0400-354 592
hannu.henttonen(at)phnet.fi
Suvanto Sirpa, varapuheenjohtaja Anttilantie 88
04660 NUMMINEN
040 7151619
sirpa.suvanto(at)pp.inet.fi
Sipiläinen Teija, sihteeri, jäsen Koivistonpolku 5A
12400 TERVAKOSKI
050 5000 477
teija.sipilainen(at)elisanet.fi
Kuosa Mari, rahastonhoitaja Koskitie 7 C 11
16300 ORIMATTILA
040 5560027
mariannukka.kuosa(at)gmail.com
Niukkanen Marianna, Jäsen Westendintie 93 G 47
02160 ESPOO
040 7329907
marianna.niukkanen(at)elisanet.fi
Varpa Veli-Matti, Jäsen Tuomalantie 50
16710 HOLLOLA
0400355770
matti.varpa(at)phnet.fi

Varajäsenet:

Ovaska Teemu Vanhatie 50
16310 VIRENOJA
0400 916931
ovaskateemutapani(at)gmail.com
Pakarinen Jyrki Marttilankatu 24 A 2
04260 KERAVA
040 5427328
jyrki.pakarinen(at)hotmail.com
Hämäläinen-Tyynilä Tuula Tanssiaiskuja 5 F
02940 ESPOO
040 7604360
nupekoti2(at)hotmail.com

Kirvu-Säätiö sr Hallintoneuvosto 2019

Jäsen: Henkilökohtainen varajäsen:
Rautama Seppo, pj.
Mäntsälä
Hiltunen Jorma
Pukkila
Inkinen Hannele, vpj.
Helsinki
Hämäläinen Riitta
Rajamäki
Ovaska Timo
Helsinki
Inkinen Minna
Helsinki
Veijalainen Heikki
Orimattila
Kuosa Petri
Orimattila
Kuosa Mikko
Mäntsälä
Inkinen Mauri
Orimattila
Heinmurto Katri
Mäntsälä
Meronen Marja
Helsinki
Meronen Juha
Orimattila
Kuokkala Mirja
Vantaa
Komi-Tarkkala Pirjo
Orimattila
Komonen Anne
Villähde
Aarnikka Paavo
Lahti
Suni Raimo
Kärkölä
Jääskeläinen Heikki
Helsinki
Kymäläinen Petri
Myrskylä


Säännöt Kirvu-Säätiö sr:n säännöt


TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018

Hallinto:

Hallitus v. 2018:
Henttonen Hannu Lahdesta, puheenjohtaja
Suvanto Sirpa Mäntsälästä, varapuheenjohtaja
Sipiläinen Teija Janakkalasta, jäsen/sihteeri
Niukkanen Marianna Espoosta, jäsen
Varpa Veli-Matti Hollolasta, jäsen
Kuosa Mari Orimattilasta, rahastonhoitaja

Hallituksen varajäsenet v. 2018:
Ovaska Teemu Orimattilasta
Pakarinen Jyrki Keravalta
Pentti Tomminen Orimattilasta

Hallintoneuvosto:

Jäsen Henk.koht. varajäsen
Rautama Seppo, pj. Mäntsälä
Inkinen Hannele, vpj., Helsinki
Ovaska Martti, Orimattila
Veijalainen Heikki, Orimattila
Kuosa Mikko, Mäntsälä
Heinmurto Katri, Mäntsälä
Meronen Juha, Orimattila
Komi-Tarkkala Pirjo, Orimattila
Aarnikka Paavo, Lahti
Jääskeläinen Heikki, Helsinki
Hiltunen Jorma, Pukkila
Hämäläinen Riitta, Nurmijärvi
Ovaska Timo, Helsinki
Kuosa Petri, Orimattila
Inkinen Mauri, Orimattila
Heija Aatos, Mäntsälä
Kuokkala Mirja, Vantaa
Komonen Anne, Nastola
Suni Raimo, Kärkölä
Brusila Aulis, Orimattila

Kunniajäsenet:

Hämäläinen Soini, kunniapuheenjohtaja
Ismo Junna Ismo, kunniajäsen
Loponen Maija-Liisa, kunniajäsen

Hallitus kokoontui 5 kertaa, pykäliä kirjattiin 52.
Hallintoneuvosto kokoontui kaksi kertaa, pykäliä kirjattiin 25.

Tilintarkastus:
Varsinainen tilintarkastaja, KHT-tilintarkastaja Katja Kuosa-Kaartti
Varatilintarkastaja: KHT-tilintarkastaja Jukka Peltola

Toiminta v. 2018:
Kirvu-Säätiön toiminta on ollut vuonna 2018 edellisten vuosien tapaan vilkasta. Säätiö on toiminnassaan noudattanut säännöissä määriteltyjä tarkoitusperiä. Kirvu-Säätiö on toiminut tarkoituksensa toteuttamiseksi koko tilikauden ajan ja samanlainen toiminta jatkuu edelleen.

Säätiön monivuotinen sihteeri ja rahastonhoitaja Eeva Kuosa jättäytyi pois säätiön toiminnasta. Tässä yhteydessä sihteerintehtävät ja taloudenhoito eriytettiin kahtaalle. Sihteerinä jatkaa säätiön jäsen Teija Sipiläinen ja ulkopuolisena rahastonhoitajana Mari Kuosa.

Säätiön käyttämä kirjanpitäjä jäi eläkkeelle ja tilalle valittiin uusi - Tilitoimisto Tulospuu Oy Orimattilasta, kirjanpitäjänään Miia Patjas.

Kirvu-Säätiön ylläpitämä Kirvun kotiseutuarkisto on ollut tutkijoiden käytössä. Arkistoon saadaan jatkuvasti kirvulaisten luovuttamaa aineistoa. Kiinteistö Oy Kukkasmäen talossa os. Keskuskatu 12 Mäntsälä (taloyhtiö, jossa kotiseutuarkisto sijaitsee) tehtiin syksyn 2018 aikana parvekepilarien korjauksia. Säätiölle koitui korjauksesta maksettavaa noin kolmesataa euroa.

Toimintavuonna 2018 kirvulaista yhteishenkeä on vaalittu kirvulaisten ja heidän jälkeläistensä keskuudessa: tukemalla taloudellisesti eri kirvulaisten tahojen toimintaa, heidän järjestämiään juhlia ja muita tapahtumia sekä Kirvuun tehtyjä kotiseutumatkoja. Matkoille on osallistunut ilahduttavan paljon uutta kirvulaista sukupolvea, joiden kiinnostus omiin juuriinsa on herännyt.

Kirvulaiset yhteisöt, jotka julkaisevat vuosittain omaa lehteä, ovat saaneet säätiöltä taloudellista tukea lehtien painatus- ja jakelukuluihin.

Henkiset pyrinnöt on säätiössä huomioitu tukemalla Kirvun Lauluseuran harjoituksia.

Urheiluharrastusta on tuettu maksamalla Kirvun Vilkkaan Mommilan järven soututapahtuman kulut ja Karjalan Liiton suunnistuskilpailujen osallistumismaksut.

Orimattilan kirkossa sijaitsevaa Kirvun kirkon kelloa soitetaan mm. silloin, kun Orimattilassa asunut kirvulainen vainaja siunataan ja saatetaan haudan lepoon. Toimintavuonna oli yhdeksän kellonsoittoa. Kellonsoitosta on huolehtinut säätiön kunniajäsen Ismo Junna.

Nyky Kirvun Kamennogorskissa sijaitsevan hallinnon kanssa on ollut tiivistä kanssakäymistä. Kirvulaiset edustajat ovat olleet kutsuvieraina useampana vuonna kaupunkipäivillä ja muissa sikäläisissä tapahtumissa. Uuden hautausmaan hoitosuunnitelman luonnos valmistui vuonna 2018 ja sopimus on tarkoitus saada allekirjoitetuksi vuoden 2019 aikana.


Avustukset:
• Kirvun Pitäjäseuralle Kirvun kirkonalueiden kunnossapitoon ja seuran toimintaan toiminta-avustusta
• Kirvu vuoden 1944 jälkeen-hankkeelle
• Kirvun Vilkkaalle Mommilan soututapahtuman kirkkoveneen vuokraan ja osallistumis-maksuihin sekä Karjalan Liiton suunnistuskilpailujen osallistumismaksuihin ja Kolmiottelun järjestelyihin
• Kuparsaaren Metsästysseuralle kirja-avustusta
• Inkilä-lehdelle Juhannus/Joululehtien painatus- ja postituskuluihin
• Munukka-Munnukka sukuseuralle Munukka- Munnukka Uutiset-lehden postituskuluihin
• Kirvun Lauluseuralle kuoron harjoituksista ja kuoronjohtajan matkoista aiheutuneisiin kuluihin
• Ostettu 11 pääsylippua Orimattilan sotaveteraan järjestämään isänpäiväkonserttiin. Tilaisuuteen hankitut pääsyliput arvottiin Kirvun FB-ryhmäläisten kesken.

Kirvu-Säätiön hallitus katsoo, että säätiön antama tuki tavoittaa mahdollisimman monen kirvulaisen ja heidän jälkeläisensä sekä tiivistää kirvulaista yhteishenkeä.


Raportti lähipiiritoiminnasta.
Kirvu-Säätiön hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ei ole maksettu palkkioita.

Kokousmatkoista on maksettu hallintoneuvoston päätöksellä matkakorvaus voimassa olevien säännösten mukaan. Hallituksen jäsenille säätiön asioissa toimiessaan on maksettu korvaus samoin perustein.

Matkakulukorvausten saajia oli kuluneena vuonna 20. Korvauksista on tehty verottajalle vuosi-ilmoitus. Tilintarkastajalle on maksettu laskun mukaan.

Jo vuosia sitten hallituksessa tehdyn päätöksen mukaan hallintoneuvoton ja hallituksen puheenjohtajille on säätiö tilannut kestotilauksena karjalaisten heimolehden Karjalan.

Huomionosoitukset v. 2018
Kirvu-Säätiö on huomioinut kirvulaisessa toiminnassa olleita henkilöitä heidän tasavuosimerkkipäivinään.
Päätökset huomionosoituksista on tehty Kirvu-Säätiön hallituksen kokouksissa. Mikäli huomionosoituksen saaja on ollut kokouksessa läsnä on hän poistunut kokouksesta oman asiansa käsittelyn ajaksi, josta on maininta pöytäkirjassa.

• Martti Ovaska, 80v.
• Heikki Jääskeläinen, 70v.
• Aatos Heija,80v.
• Ismo Junna, 85v.
• Helinä Kuisma, 80v.
• Heikki Paajanen, 80v.
• Kuosa Eeva – kiitoksena vuosikymmeniä jatkuneesta sihteerin työstä Kirvu-Säätiössä.

Kirvu-tuotteet:
Kirvu-Säätiöllä on myyntivarasto kyläkirjoista ja -kartoista sekä muista Kirvu-aiheisista myyntituotteista. Tuotteita myydään lähes omakustannushintaan. Säätiön toiminnassa olevat ostavat tuotteita ulosmyyntihinnalla.

Muu mahdollinen lähipiiritoiminta
Kirvu-Säätiö ei ole antanut rahalainoja eikä vastuusitoumuksia.

Kirvu-Säätiön hallituksessa ja hallintoneuvostossa on henkilöitä, joilla on määräysvaltaa avustuksia saaneissa kirvulaisissa järjestöissä:

Kirvun pitäjäseuran hallituksen puheenjohtaja Hannele Inkinen, varapuheenjohtaja Sirpa Suvanto, jäsenet Teija Sipiläinen ja Pentti Tomminen.

Inkilän kylätoimikunnan puheenjohtaja Teija Sipiläinen, toimikunnan jäsenet Paavo Aarnikka, Hannele Inkinen ja Pentti Tomminen.

Kirvun Lauluseura vastuullinen koollekutsuja Hannele Inkinen.

Kun kyseisten järjestöjen avustushakemuksia käsiteltiin hallituksen ja hallintoneuvoston kokouksissa niin, Teija Sipiläinen, Hannele Inkinen, Sirpa Suvanto, Pentti Tomminen ja Paavo Aarnikka eivät osallistuneet omien järjestöjensä avustushakemusten käsittelyyn ja päätöksen tekoon. Jääviys merkittiin pöytäkirjaan.

Talous
Kirvu-Säätiön talous ilmenee tilinpäätösasiakirjoista.

Säätiön taloudellinen tilanne ja sijoitusten markkina-arvot sekä tehtävät toimenpiteet käsitellään aina hallituksen kokoontuessa. Säätiön omistamia pitkäaikaissijoituksia ei ole purettu toimintavuonna.

Kirvu-Säätiö on saanut metsäkaupoista metsärahoja. Metsätuloja ei ole lähivuosina liiemmin tulossa. Tarpeelliset metsänhoidolliset työt vuonna 2018 teetettiin metsäalan ammattilaisilla.

Tulevaisuuden näkymät
Kirvu-Säätiön toiminta jatkuu edelleen säännöissä olevia tarkoitusperiä noudattaen, lähinnä tukemalla kirvulaisten järjestöjen toimintaa eri muodoin. Säätiö tulee edelleen tukemaan kirvulaista perinteen tallennustyötä, jota kirvulaiset yhteisöt ja perinteen vaalijat ansiokkaasti tekevät.

Kirvu-Säätiön hallinnon kokoonpanoa muutettiin poistamalla hallituksen ja hallintoneuvoston päällekkäisyydet. Säätiön hallinnon ikärakenne nuorentui huomattavasti ja siksi tulevaisuuteen voidaan katsoa luottaen siihen, että säätiön toiminta jatkuu edelleen vireänä.

Kamennogorskissa olevaa nyky Kirvun hallintoa tapaamalla pidetään saavutetut hyvät suhteet yllä ja luodaan samalla uusia kontakteja. Tämä edesauttaa kotiseutu- ja talkoomatkojen kitkatonta sujumista. Voimme luottaa, että Kirvun kirkko- ja hautausmaa- alueet sekä muistomerkit säilyvät kaikkien kirvulaisten matkailijoiden retkikohteina tulevaisuudessakin.

Säätiö toimii aktiivisesti sosiaalisessa mediassa ylläpitäen www.kirvu.fi –sivustoa ja Facebookin Kirvu –ryhmää. FB ryhmän jäsenmäärä on tällä hetkellä 946 jäsentä ja viikoittain ryhmään saapuu uusia jäseniä. Säätiön hallitusta voi lähestyä puhelimitse ja sähköpostilla. Säätiöllä on myös oma sähköpostiosoite kirvusaatio(at)kirvu.fi.Tapahtumia vuoden 2018 aikana:
31.1.18 Karjalan Liiton puheenjohtajan tapaaminen Kärkölässä. (säätiön 70-v juhlakirjan luovutus).

18.2.18 Juho Niukkasen pojan Erkki Niukkasen haastattelutilaisuus Tuusulassa.

5.3.18 Kiinteistö oy Kukkasmäen hallituksen kokous.
10.3.18 Tilintarkastajan kuuleminen Orimattilassa.
24.3.18 Lahden seudun sukututkijat ry koolla Mäntsälän kirjastossa. Tutustuminen Kirvuun liittyviin asioihin. Tutustuivat myös Pitäjämuseoon ja kotiseutuarkistoon.

10.4.18 Säätiön tilintarkastus Orimattilassa.
23.4.18 Kiinteistö oy Kukkasmäen Yhtiökokous ja hallituksen kokous.

20.5.18 Seppeleenlasku Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkille Mäntsälässä.
26.-27.5.18 Heinänniittomatka Kirvussa.

3.6.18 Kirvu-Säätiön metsäpalstoihin tutustuminen.
6.6.18 Dimitry Semenovin tapaaminen ja neuvonpito Viipurissa.
16.-17.6.18 Karjalaiset Kesäjuhlat Kouvolassa.

7.7.18 Heinänniittomatka Kirvussa.
24.7.18 Kirvun kirkonkylän nuorisoseuran kokous kotiseutuarkistoll + arkiston esittely.

11.8.18 Kamennogorskin kaupunkipäivä Venäjällä.
19.8.18 Kirvujuhla Orimattilassa.

30.9.18 Perheniemen Opiston 70-vuotisjuhla Perheniemessä.

26.10.18 Säätiöseminaari Karjala-talolla Helsingissä. Aiheena säätiöitä koskettavia lainsäädäntö- ja verotusasioita.

3.11.18 Pyhäinpäivän muistokäynti Kirvuun.
4.11.18 Kolmiottelu Antrea-Kirvu-Vuoksenranta Oitissa. Kilpailun tuomarointia.

4.12.18 Erkki Niukkasen hautajaiset Tuusulassa.
18.12.18 Tulkkina ja avustajana matkoilla toimivan Juhani Junnan tapaaminen Imatralla.Lähetä sähköpostia Kirvu Säätiölle: kirvusaatio(at)kirvu.fi

© Kirvu Säätiö 2020