TUOTTEET

Kylät Kuunjoen kummallakin puolen

Kirja Kertoo Paavilanmäen koulupiirin ihmisistä ja elämästä ennen sotaa Kirvussa ja heidän evakkomatkoistaan.
Kirjatoimikunta: Helvi Anttila, Hannu Henttonen, Helmi Kernisalo, Airi Kytökorpi, Raili Ojamaa, Hilkka Packalen, Elma Patjas, Aune Pirskanen, Pirkko Roine, Anna Saarinen, Rauni Torniainen, Alli Hosiaisluoma-Karppinen.
Ikmestynyt 2003.

Kirjaa voi tilata,hintaan 30€ lisäksi postitus.
Seppo Rautama
seppo.rautama(at)gmail.com
puh. 0500800685